logo

Klass 2 varning för höga flöden

Uppdatering 8 oktober En uppdatering från Räddningstjänsten angående den senaste tidens höga flöden: Runt Gustavsforsområdet verkar kulmen nu vara nådd. Men allt vatten har ännu inte nått hela vägen genom Uvåsystemet utan mer vatten förväntas fortfarande nedåtströms.

En klass 2 varning råder fortfarande. Följ gärna SMHIs vädervarningar.

Uppdatering 6 oktober

Det råder fortsatt en klass 2 varning för höga flöden Värmlands län. Vi ser något lägre nivåer på vissa ställen, men läget är fortfarande ansträngt med höga vattenflöden. Läget är på det hela taget oförändrat.

5 oktober

Kommunens verksamheter har interna avstämningar och ser över de områden som ser problematiska ut. Det är fortfarande områden runt Uvåns vattensystem som ser mest kritiska ut. Utöver detta är det även fullt flöde från Bråndammen i Sunnemo.


Vår räddningstjänst har daglig kontakt med Räddningsregion Bergslagen, Fortum och Länsstyrelse som ger rapporter över vattennivåer och flöden. Dessutom genomför räddningstjänsten inspektionsrundor i kritiska områden.

Verksamheterna förbereder sig

Samhällsbyggnadsavdelningen ser över reningsverk och pumpstationer, och försöker se till att galler och ledningar inte täpps igen av material som vattnet för med sig. Individ- och omsorgavdelningen kartlägger sina vårdtagare i områden där det skulle kunna bli problem med framkomlighet.


Hur du kan skydda din fastighet

Viktig information om hur du kan skydda din egendom vid översvämning:

Din säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Publicerad datum