logo

Prao ger mersmak för att söka vård- omsorgsprogrammet

En person i rullstol och en person framför.

Saga Söderlund hjälper Wilma Wieweg att ta sig upp ur en rullstol.

På grund av pandemin kan inte niorna göra höstens prao på plats inom vård och omsorg. Men får de inte komma till oss får väl vi komma till skolan tänkte vi då. Under vecka 40 får istället niondeklassare på plats i skolan lära sig hur det är att arbeta inom vård och omsorg. Även praktiska moment som att på rätt sätt lyfta en person ur en rullstol får eleverna prova på under praon.

Snart stundar gymnasievalet. Vård- och omsorgsprogrammet är absolut ett tänkbar alternativ för Saga Söderlund, 15 år och en av eleverna i nian som den här veckan gör den alternativa praon inom vård och omsorg.

- Om jag tycker att det är roligt under praon kommer jag nog att välja och söka till vård- och omsorgsprogrammet, säger Saga.

Även trion, Wilma Wieweg, Annami Persson och Jaylee de Ridder ser utbildningen som ett möjligt gymnasiealternativ.

Praoveckan med tema vård och omsorg genomförs till största delen i metodsalen på Älvstrandsgymnasiet. Där får tio stycken niondeklassarna ta del av såväl teoretisk kunskap som prova på praktiskt moment. Det sker under ledning av personal från individ-och omsorgsavdelning samt vårdlärare från gymnasiet. Även polisen och räddningstjänsten deltar under veckan. På programmet står bland annat förflyttningsteknik, på- och avklädning, information om skyddsutrustning, basala hygienrutiner, hjärt- och lungräddning, värdegrund och tystnadsplikt.

Målet är att starta utbildningen nästa läsår

På grund av för få sökande genomförs inte vård- och omsorgsprogrammet läsåret 2021/2022. Målsättningen är dock att utbildningen ska starta igen nästa höst. Under förutsättning att det finns tillräckligt med sökande. Skolchef Jenny Dahlin blir glad att höra de positiva tongångarna bland elever om att söka vård- och omsorgsprogrammet.
- Det är såklart inte bra när vi tvingas ställa in en gymnasieutbildning. Genom marknadsföring jobbar vi för att nästa läsår åter kunna starta utbildningen. Att hitta en lösning där eleverna trots pandemin får möjlighet att göra prao inom vårdyrket är ett sätt att öka intresset att söka till vård- och omsorgsprogrammet, säger Jenny Dahlin.

Stort rekryteringsbehov

Även socialchef Maria Persson gläds över att det finns intresse för utbildningen bland högstadieeleverna.
- Vi har, och det kommer att öka inom de närmsta åren, ett stort rekryteringsbehov till de flesta områden inom kommunens individ- och omsorgsverksamhet. Jag ser det som mycket viktigt att vård- och omsorgsprogrammet finns i Hagfors. Det ger oss större möjligheter att hitta arbetskraft på orten. Vi har möjlighet att bidra till utbildningen med praktikplatser som i förlängningen kan ge möjlighet till enanställning i Hagfors kommun, säger Maria Persson.

Människor i en vårdsituation

Jaylee de Ridder, Wilma Wieweg och Annami Persson provar på förflyttningsteknik. Rehabassitent Yvonne Hultin visar tjejerna hur man ska göra för att lyfta rätt.

Publicerad av

Publicerad datum