logo

Kommunstyrelsen i korthet 15 november

Måndag den 15 november hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte om driftbudget för 2022 samt plan för 2023 och 2024. I förslaget som fullmäktige ska ska ta slutgiltig beslut om är det budgeterade resultatet 33 673 000 kronor för 2022, för 2023 24 040 000 kronor och för 2024 är resultat 13 593 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens möte om investeringsbudget för 2022 samt plan för 2023 och 2024. I förslaget som fullmäktige ska ska ta slutgiltig beslut om är den budgeterad investerings volymen 66 605 000 kronor för 2022, för 2023 är det 128 900 000 kronor och för 2024 är investeringsvolymen 163 700 000 kronor.

Den budget för 2021 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 1,5 miljoner kronor. Budgetprognosen för januari-september 2021 visar ett avsevärt högre plusresultat på 42,1 miljoner kronor för hela året. Det är över 40 miljoner kronor bättre än jämfört med budget.

Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-september uppgår till 522,2 miljoner kronor vilket är 17,3 miljoner kronor lägre än budget 2021. Prognosen 2021 för skatteintäkter och generella bidrag förväntas bli 22.9 miljoner kronor högre jämfört med budget 2021.Prognosen är dock väldigt osäker.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari-september 2021. Det betonades även att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att man ska hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar.

Kommunstyrelsen beslutade om medfinansiering till Viking HC på 26 925 kronor till inköp av en skridskoslipmaskin. Bidraget som kommunstyrelsen beslutat om ges till Viking HC under förutsättning att föreningen löser övrig finansiering för inköpet.

Kommunstyrelsen beslutade om medfinansiering till Hagfors-Uddeholms ridklubb på 90 000 kronor för byte av underlag i föreningens ridhus och uppsättning av speglar i ridhuset. Bidraget som kommunstyrelsen beslutat om ges till Hagfors-Uddeholms ridklubb under förutsättning att föreningen löser övrig finansiering för inköp av ridhusbotten och speglar.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum