logo

Arbete med grinden till Holkesmossens entré

Med start vecka 49 ska vi påbörja ett arbete med att byta ut grinden nere vid entrén till Holkesmossen. Under denna tid kommer du att få passera bredvid på en tillfällig infart.

Vi vill be dig köra försikigt och vara uppmärksam på det arbete som pågår och personalen som jobbar vid grinden.

Publicerad av

Publicerad datum