logo

Från 23 december gäller flera nya åtgärder för att minska smittspridningen

Enligt Folkhälsomyndigheten förmodas smittspridningen öka och kan bli omfattande i mitten av januari 2022. Från den 23 december 2021 gäller därför flera nya åtgärder för att motverka smittspridningen. Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

Folkhälsomyndigheten har nyligen presenterat tre nya scenarier för smittspridning som som gäller för perioden 20 december till den 20 mars 2022. De nya scenarier tyder på en ökad smittspridningen som kan bli omfattande i mitten av januari. Utifrån det har beslutats om flera nya åtgärder som gäller från den 23 december i syfte att bromsa smittspridningen.

Vaccinationsgraden är avgörande

Hur vaccinationsgraden i Sverige utvecklas blir avgörande. Fram till den 17 december hade drygt 80 procent av befolkningen från 12 år fått minst två vaccindoser mot covid-19, vilket minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Men skyddet avtar med tiden, särskilt hos äldre, och därför rekommenderas sedan slutet av september en tredje dos, det vill säga en påfyllnadsdos.
– Det allra viktigaste är att vaccinationerna i befolkningen ökar. Alla behöver också stanna hemma vid symtom för att inte sprida smittan vidare, och testa sig för att möjliggöra smittspårning och att bryta smittkedjor. Men vi ser att smittspridningen i befolkningen ökar, liksom belastningen på hälso- och sjukvården. Den mer smittsamma virusvarianten omikron väntas snart dominera helt. Vår samlade bedömning är därför att ytterligare åtgärder är nödvändiga under en tid för att bromsa utvecklingen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Rekommendationer från och med den 23 december

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

  • Alla bör undvika miljöer med trängsel.

  • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

  • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.

  • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.

  • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.

  • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.

  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.

  • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
  •  
  • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Publicerad av

Publicerad datum