logo

Kritik på teknik - En enkät om vår kommunaltekniska service

Kritik på teknik är en undersökning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) vart tredje år. Enkäten skickas ut per post till 500 av kommunens invånare i början av februari. I undersökningen får du svara på frågor om till exempel skötsel av parker, gator och dricksvatten.

Undersökningen Kritik på teknik undersöker vad kommuninvånare tycker om tekniska kommunala frågor såsom parker, vatten och avlopp, gator och vägar samt sophantering. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 90-talet och kommer nu att genomföras igen våren 2022.

Undersökningen skickas ut till 500 från folkbokföringen slumpmässigt utvalda bland Hagfors kommuninvånare i åldrarna 18 – 74 år.

Vi är nyfikna på vad du tycker

Syftet med enkätundersökningen är att följa upp och bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Publicerad av

Publicerad datum