logo

Hagfors kommun startar bryggeri på vattenverket – lanserar Ullenbrygd

Lagom till årets grillsäsong kommer du kunna njuta av ett lokalt bryggt öl av typen ljus lager, som tillverkas i Ullenverket i Hagfors. Hagfors kommun satsar nämligen på en lansering av en egen alkoholfri öl som framställs i de delar av vattenverket som inte är i bruk just för dricksvattensproduktion.

För många år sedan fanns planer på att tappa Hagfors kommunala dricksvatten på flaska, “Ullenbrus” var arbetsnamnet på idén. Den gången blev det dock ingen storproduktion av flaskvatten från Hagfors, men namnet Ullenbrus har ändå levt kvar. Nu tänker Hagfors kommun satsa vidare inom konceptet med det rena, friska vattnet från den klara skogssjön Stor-Ullen.

Denna gången tänker man dock inte nöja sig med “Ullenbrus”, utan då överkapacitet finns i vattenverket, och alltså inte hela anläggningen behövs för dricksvattenproduktion så kommer man att inom kort lansera “Ullenbrygd”, som är tänkt att vara en alkoholfri lager.

–För att kunna stå för friskhet, sundhet och hälsa är Ullenbrygd ett alkoholfritt öl. Den alkohol som separeras kan dock användas inom vattenverket för desinfektion av dricksvattnet, så inget förfaras, utan allt kommer till nytta, förklarar Johannes Ainegren, driftledare för VA i kommunen och den som först kom idén att kunna nyttja vattenverket på detta sätt.

Hela anläggningen Ullenverket nyttjas på ett effektivt sätt

Ullenbrygd kommer att bryggas inom den befintliga anläggningen, i de delar som alltså ej längre behövs för dricksvattenproduktionen.

–Egentligen fungerar ett bryggeri och ett vattenverk ungefär likadant, så det krävdes ingen stor ombyggnation för att påbörja produktionen, säger Anders Gustafsson, driftstekniker på Ullenverket, som nu också kommer överse processen med bryggning, jäsning, filtrering och tappning.

Just nu sker tappning på flaska och pastörisering på bottenplan i vattenverket. I uppstartsfasen har produktion skett i mindre skala men redan nu planeras för två silos att sättas upp på planen utanför vattenverket som skall förvara malt.

Bra resultat på de första bryggningarna

Planerna är långt gångna och verksamheten har smygstartat med några första provbryggningar som gett ett mycket bra resultat. Rent vatten är en nödvändighet för ett gott öl och vattnet från Stor-Ullen är perfekt för ändamålet. Till hjälp för uppstarten har man haft samarbete med flera värmländska bryggerier som kommit med råd och tips. Utöver detta har också ett samarbete med lokala spannmålsproducenter inletts för att säkra råvaruleveranser framåt.

Kommunalråd Jens Fischer har fått smaka den ljusa lagern och intygar:
– En mycket god smak och en produkt som vi kan vara stolta över! Och ett bra tillskott till de övriga goda matvaror som produceras i kommunen.

Kommunalråd Jens Fischer (OR), drifttekniker Anders Gustafsson och driftledare VA instämmer alla att det minsann är en god dryck som kommit ur Stor-Ullens vatten och sen förfinats i bryggeriet. Alla tre ölintresserade och goda dryckeskännare.

Publicerad av

Publicerad datum