logo

Vi får höga betyg av företagarna i Hagfors kommun

Diagram

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning där företagare får betygsätta näringslivet i sin kommun. I år var det 96 företag i Hagfors kommun som svarade på enkäten. Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet ger Hagfors kommun ett medelvärde på 3.7 vilket är 0,3 över Sverigesnittet.

Företagens betyg visar att kommunen gör ett bra jobb för att främja näringslivsklimatet menar utvecklingschef Lars Sätterberg.
- Vi gläder oss åt att trenden fortsatt är uppåt. Men det är viktigt att vi inte slår av på takten utan jobbar vidare med alla områden.

I årets undersökning har vi förbättrat oss inom 11 av de 14 områdena. De områden där vi fortsatt ligger under betyget 3 är kompetensförsörjning och infrastruktur i form av vägar, järnvägar och flyg.

Hitta rätt kompetens en utmaning

Kompetensförsörjning är det område som utvecklingschefen ser som största utmaningen för många företag.
- Vi upplever att det finns arbetskraftsbrist inom nästan alla branscher. och att vi säkert skulle kunna öka sysselsättningen i Hagfors - bara vi kan matcha med rätt kompetenser. - Det är ett viktigt arbete både för oss som kommun. Men även i samarbete med näringslivet för att visa upp vilka olika intressanta jobb som finns i vår bygd.

Direktflyg till Stockholm och upprustning av riksväg 62

När det gäller vägar och flyg betonar Lars Sätterberg vikten av att marknadsföra möjligheterna med direktflyg till Stockholm från Hagfors. Positivt är också att insatser för att förbättra riksväg 62 har påbörjats.

Det var sammanlagt 96 företag i Hagfors kommun som svarade på frågorna i årets enkät från Svenskt Näringsliv. Även lokala politiker har deltagit. Undersökningen har genomförts sedan 2001. Hagfors fick denna gång medelvärdet 3.7 vilket är 0,3 över rikssnittet i undersökningen.

» Hagfors resultat i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimat i Sveriges kommuner Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum