logo

Seniorer ger toppbetyg till hemtjänsten i Hagfors kommun - bland de bästa i Sverige

Människor

Hemtjänsten i Hagfors kommun får höga betyg i kvalitetsmätning.

Hemtjänstindex 2022 jämför hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. I kartläggningen hamnar Hagfors kommun på sjätte plats av landets 290 kommuner. Det är Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna som står bakom undersökningen.

Hemtjänstindex ger en helhetsbild av hur bra en kommun är på att leverera hemtjänst, utifrån seniorernas perspektiv. Indexet fångar upp hela processen, från att behov av hemtjänst uppstår, via ansökan, biståndsbeslut, uppstart och utförande av hemtjänsten.

I Hemtjänstindex 2022 hamnar Hagfors kommun på sjätte plats.
- Undersökningen visar att seniorerna är nöjda med vår hemtjänstverksamhet. Vi är jätteglada över att hamna på sjätteplats i Sverige. Men vi kommer inte att slå oss till ro utan ska fortsätta med det ständiga utvecklingsarbete av såväl hemtjänst som all vår kommunala verksamhet för äldre, säger socialchef Maria Persson.

Det är första gången som SPF Seniorerna presenterar ett kvalitetsindex för alla kommuners hemtjänst utifrån äldres behov och önskemål. Syftet är att landets kommuner ska kunna lära av varandra för att förbättra sin hemtjänst.

» Information om Hemtjänstindex 2022 Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum