logo

Badvattenprov på Rådastrand godkänt – OK att bada som vanligt

Det senaste badvattenprovet som togs vid Rådastrand 18 juli visar på tjänligt badvatten.

Den 11 juli togs badvattenprover på samtliga kommunala badplatser (11 badplatser). När provsvaren kom in visade det sig att provet vid Rådastrand inte var godkänt och vi avrådde från bad, på grund av otjänligt vatten.

Ett nytt prov togs 18 juli och detta prov visar att vattnet är tjänligt och att det är helt OK att bada.

Mer information om badvatten i kommunen

Hos Hav och vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se alla provresultat på de kommunala badplatserna.

Vad menas med att vattnet tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet (Källa: Havs och vattenmyndigheten 2023).

Publicerad av

Publicerad datum