logo

Samverkan gör skillnad i Hagfors kommun

Arbetslösheten minskar och kostnaden för ekonomiskt bistånd sjunker i Hagfors kommun. Samverkan är en viktig faktor till den goda utvecklingen.

- Att vi samverkar såväl internt i vår organisation som externt med Arbetsförmedlingen, Region Värmland och Försäkringskassan är en nyckel till framgången, säger Ann-Sofie Ronacher, verksamhetschef för enheten sysselsättning och arbete (ESA).

Ett exempel på extern samverkan är Klarälvdalens samordningsförbund (benämns även Finsam). Där ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Hagfors, Munkfors, och Forshaga. Tillsammans finansierar de insatser i syfte att medborgarna ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. För närvarande pågår projektet Rebus. Där är målet att genom individuellt stöd och samverkan mellan förbundets parter, ska deltagare nå eller närma sig egen försörjning.

Yrkesväg är ett projekt som Länsstyrelsen i Värmland står bakom i samverkan med Region Värmland och elva kommuner i länet, samt med länsstyrelsen i Dalarna, Västra Götaland och Örebro. Hagfors är en av kommunerna som ingår i projektet. Syftet är att bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhället samt på den svenska arbetsmarknaden.
- Vi är duktiga att haka på projekt när möjligheten finns, säger Ann-Sofie Ronacher.

Lägre kostnad för ekonomiskt bistånd

Arbetslösheten sjunker såväl i riket som i Hagfors kommun. Även ekonomiskt bistånd, ofta benämnt försörjningsstöd, har minskat i hela landet. Så också i Hagfors. Detta har pågått under flera år.
- Kostnaden har sjunkit varje år sedan 2019. Då var det 200 hushåll som hade ekonomiskt bistånd. I juli 2023 var den siffran 105 hushåll, berättar Annica Lövgren, tidigare verksamhetschef för individ- och familjeomsorg.

Det kan finnas fler anledningar till minskningen, menar hon. Bland annat andra former av bidrag.
- Om man får någon annan typ av inkomst kan det innebära att man inte längre är berättigad till ekonomiskt bistånd. Det behövs inte alltid i form av lön för ett arbete. Exempelvis tilläggsbidraget för barnfamiljer som har bostadsbidrag som regeringen nyligen förlängde har påverkat antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd.
- Det är också viktigt att betona att man inte behöver vara arbetslös för att få bistånd. Utan det handlar om vilken inkomst man har, oavsett varifrån pengarna kommer, säger Annica Lövgren.

“Vi är långt framme i Hagfors”

Även inom den kommunala organisationen förekommer olika typer av samverkan.
- Vi är väldigt långt framme i Hagfors när det gäller samverkan mellan individ och familjeomsorg, vuxenutbildningen och enheten sysselsättning och arbete.
- Individ och familj bedömer om personen i fråga kan arbeta i någon form eller studera. Det görs alltid en individuell kartläggning av varje person innan man får ingå någon form av projekt eller insats.
- Vuxenutbildningen är bra på att skräddarsydda utbildningar. ESA kan till exempel erbjuda tillfällig sysselsättning, även i den kommunala verksamheten.

Tillsammans jobbar man med kompetenshöjande insatser. Och det ger resultat.
- Vi har sett flera goda exempel på människor som haft kompetenshöjande insatser och gått vidare till jobb, studiestöd eller någon annan typ av ersättning i välfärdssystemet, säger Annica Lövgren.

» Information om enheten för sysselsättning och arbete

» Information om Klarälvdalens samordningsförbun Länk till annan webbplats.d

» Information om Yrkesväg

» Information om kommunal vuxenutbildning

Publicerad av

Publicerad datum