logo

Nu påbörjas arbete vid rastplatsen i Råda

I vecka 39 kommer det påbörjas ett arbete med att göra grönytan vid Råda rastplats lite trevligare, för besökare men självklart också för dig som bor här.

Detta kommer vi att göra:

• Anlägga en pir med brygga där besökare kan förtöja sin båt. In mot land bygger vi bänkar där bryggan är bredare.

• Tre nya grupper med sittplatser (de gamla tas bort).

• En ny mer tillgänglighetsanpassad gångstig ner till vattnet.

• Ett bättre system för avrinning av dagvatten. Historiskt har regnvatten förstört den grusade gångstigen.

• En grillplats ner mot sjön.

• Gamla buskar grävs bort.

Publicerad av

Publicerad datum