logo

Samhällsbyggnadsprojekt på gång under hösten

Samhällsbyggnadsavdelningen startar igång några projekt i höst som vi hoppas att du som invånare kommer uppskatta. Bland annat i Hagfors och Ekshärads centrum.

Nya planteringar längs Klarälvsvägen (62:an) genom Ekshärad

Längs Klarälvsvägen västra sida finns idag några planteringar med buskar och blommor. Några av dessa växter har sett sina bästa dar och vi ser att vi skulle kunna göra dessa planteringar vackrare och mer tilltalande för de som besöker Ekshärads centrum.

Vi gräver upp de gamla växterna. Vi ska lägga en låg mur åt trottoaren till som håller rabatterna på plats. Sen planterar vi nya växter. Det kommer vara en blandning av blomsterlökar, buskar och perenner. De kommer förhoppningsvis att blomma från tidig vår till sen höst i olika färger.

Av de växter som vi gräver upp från rabatterna sparas de som fortfarande är livskraftiga. De kan vi plantera på andra ställen i kommunen där de behövs.

Vågen 6- Parkeringsytan vid Dalavägen, mellan Kyrkogatan och Köpmangatan

Vågen 6 är en parkeringsyta som används flitigt. Här vill vi förbättra struktur och trafikflöde. Ytan är till viss del grusbelagd. Vi kommer inom kort att börja förbereda för att kunna lägga asfalt. Vi ska göra en cykelparkering med tillgång till cykelpump och vi ska lägga till tillgänglighetanspassade P-platser.

Publicerad av

Publicerad datum