logo

Kommunstyrelsen i korthet 16 oktober

Måndag den 16 oktober hade kommunstyrelsen höstens första sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webblänk till annan webbplats så snart det är justerat.

Delårsbokslutet för perioden januari-augusti 2023 visar ett plusresultat på 49,5 miljoner kronor. Budgeterat resultat för motsvarande period är 29,9 miljoner kronor. Det innebär ett plusresultat för perioden jämfört med budgeten på 19,6 miljoner kronor.

Den budget för 2023 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 10,3 miljoner kronor. Prognosen för hela 2023 pekar mot ett plus 29,4 miljoner kronor. Det är en positiv avvikelse med plus 19,1 miljoner kronor mot budgeterat resultat för 2023.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna delsårsbokslutet.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå ett medborgarförslag om att bygga en lekplats Kallkälldalen. I de analyser som gjorts för att utreda behovet av lekplatser behandlas bostadsområdena Kallkälldalen och Sundfallet som ett gemensamt område, eftersom de är angränsande och hänger ihop med gång- och cykelväg. Inom detta område finns idag en lekplats, som är placerad i Sundfallet.

Kommunstyrelsen anser att det räcker med en lekplats utifrån det antal barn som bor i de aktuella områdena. Den lekplats som finns där i dagsläget är något liten och inte centralt placerad inom upptagningsområdet vilket gör att man bör se över dess placering anser kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har kommit om att skapa en boktrappa i Hagfors kommun. En boktrappa är en vanlig trappa prydd med bokryggar av riktiga böcker - lika stora som trappstegen. Som referens nämner förslagsställaren kommunerna Sunne och Grums där man redan har boktrappor.

Kommunstyrelsen har beslutat att förslaget ska bli verklighet i Hagfors. En boktrappa ska skapas på Älvstrandens bildningscentrum med författare med anknytning till vår kommun.

Kommunstyrelsen fick en genomgång av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats. De motioner som saknar svar handlar om att utveckla Ekeberget respektive ställplatser för husbilar i Ekshärad. Det är nio inlämnade medborgarförslag som ännu väntar på svar.

Till exempel: Upprättande av markavtal i Vågbacken för motionsslingor, buss mellan slalombacken i Ekshärad och badhuset i Hagfors, farthinder på Rysktorpsvägen, Hagälven och att göra en äventyrsgolfbana i Hagforsparken

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige godkänna återrapporteringen av motioner och medborgarförslag som inte besvarats.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum