logo

Grävarbete vid Älvstranden bildningscentrum

Tisdag 24 oktober sätter Emtbjörks AB upp byggstaket vid markerat område vid ÄBC (se bild nedan). I slutet av vecka 43 kommer de att börja med grävarbete inom avspärrat område.

Arbetet som ska utföras är förberedande arbete inför att kommunen ska bygga det nya teknikhuset. Fem husgrunder ska bort. Grävarbetet kommer att pågå fram till december månad

Parkeringen blir inte påverkad och inte heller framkomligheten på Monica Zetterlundsväg, men det blir mer trafik än vanligt i området.

Tilldelningsbeslut ännu inte taget

Ännu pågår utvärdering av upphandlingen för bygget av teknikhuset.

Publicerad av

Publicerad datum