logo

Tilldelningsbeslut taget för entreprenaden av teknikhuset

Nu är alla anbud för upphandlingen av teknikhuset mottagna och utvärderade. Nu står det klart att det är Peab Sverige AB som har blivit tilldelade entreprenaden. Nu gäller en avtalsspärr under tio dagar och först efter det kan avtal skrivas.

Det framtida teknikhuset är planerat att stå helt klart 2026, men förhoppningen är att bygg- och anläggningsprogrammet ska kunna flytta in något tidigare. Skiss: Sweco

Vad händer nu?

Tidigast efter att avtalsspärrtiden löpt ut kan avtal skrivas. När ett avtal är klart kan en projektering inledas. Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som sker innan det praktiska genomförandet av en byggnation. Då planeras projektets faser i mer detalj och en tidplan kommer senare att fastställas.

Under vintern 2023-2024 kommer det ske en del markförberedelser.

Här på ytan öster om ÄBC kommer det nya teknikhuset att börja byggas våren 2024.

Teknikhuset kommer att inhysa flera av de praktiska gymnasieutbildningarna som bland annat Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El-och energiprogrammet och Fordons- och transportprogrammet.

Läs mer om projektet teknikhuset

Publicerad av

Publicerad datum