logo

Kolla över din vattenmätare i vinterkylan

Nu är det minusgrader och kallt utomhus. Om din vattenmätare sitter i ett ouppvärmt utrymme finns det en risk att den fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador som är dyra att reparera.

Vattenmätare

Se till att vattenmätaren sitter varmt och torrt. Om din vattenmätare sitter i ett utrymme där den riskerar att frysa sönder rekommenderar vi att du tar kontakt med en rörmokare för att flytta mätplatsen.

Ha också som vana att regelbundet kontrollera vattenmätaren om det finns risk för låga temperaturer, till exempel vid ett strömavbrott. Vid ett strömavbrott tar det bara några timmar innan värmen sjunker.

Om din vattenmätare fryst sönder

Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder stäng då vattenmätarventilerna, om möjligt.

Kontakta Hagfors kommuns VA-enhet om din vattenmätare har fryst sönder. Då byter vi den. Kostnaden debiteras enligt gällande VA-taxa.

Tel: 0536-185 00 (Vardagar 8-16) begär VA-enheten.
E-post: va-renhallning@hagfors.se

Akuta fel

Akuta fel är sådana fel som kan medföra fara för människor och djurs liv och hälsa alternativt medföra allvarlig skada på egendom eller anläggning.

Kvällstid/jourtid: 054-83 06 90

Ta hjälp om du reser bort

Om du ska resa bort i en tid då det är kallt ute och din vattenmätare kan tänkas sitta på ett känsligt ställe, ta då gärna hjälp av en bekant eller granne, som kan gå in och kolla över din mätare.

» Mer information om vattenmätare.

Publicerad av

Publicerad datum