logo

Region Värmland och Hagfors kommun samarbetar för att stödja mäns hälsa

I Värmland är det varje år ett 40-tal personer som tar sitt liv. Cirka 75 procent är män. Även sett till hela Sverige är det fler män än kvinnor som tar sitt liv. Fakta är att pojkar och män söker hjälp och vård i mindre utsträckning än vad flickor och kvinnor gör – både för fysiska och psykiska symtom. För att få fler män att söka hjälp samarbetar nu Region Värmland och Hagfors kommun.

Broschyr - Vi finns för dig

– I Hagfors har vi de senaste åren haft bra samverkan med Region Värmland i frågor om psykisk hälsa och suicidprevention. Vi vill gärna nå ut till våra medborgare med information om kontaktuppgifter till våra verksamheter. Vi har valt att rikta utskicket till samtliga hushåll i kommunen, säger Maria Persson, socialchef i Hagfors kommun.

Vänta inte med att söka stöd och hjälp

Alla drygt 6 000 hushåll i Hagfors kommun får den här veckan broschyren ”Vi finns för dig som bor i Hagfors kommun” och informationsbladet ”Vänta inte med att söka hjälp”. Broschyren innehåller information från både kommunen och regionen om var man kan söka hjälp och vård vid fysiska eller psykiska symtom. Det handlar om stöd och vård via kommun och region men också om hjälp via stödlinjer. Informationsbladet berättar om vikten av att söka hjälp när en mår psykiskt dåligt. I bladet finns citat från flera män som sökt och fått hjälp på olika sätt. Ett av citaten säger: ”Att söka hjälp var svårt, men jag är glad att jag hittade modet. Det är troligtvis det bästa steg jag någonsin tagit.”

– Normer och förställningar om hur en man ska vara kan leda till att män drar sig för att söka hjälp och stöd. Att inte söka hjälp vid psykisk ohälsa kan bidra till ökad risk för självmord. Därför är det extra viktigt att just män får information om hur de kan söka hjälp, säger Sophia Alm, projektledare i Region Värmland.

Våga fråga – bryt stigmat

En liknande satsning gjordes i Vansbro i Dalarna för ett år sedan. Det ledde till att fler män sökte och fick hjälp inom både kommun och region.

– Vi hoppas att många män tar till sig informationen som går ut i Hagfors. Det är också viktigt att personer som har någon i sin närhet som kanske inte mår bra vågar fråga om hur hen mår och också lyssnar på svaret. Att samtala är bra och kan bidra till att personen ser en lösning eller söker hjälp. Det är viktigt att vi vågar bryta tystnaden och stigmat kring suicid och visa på det stöd som finns, säger Sophia Alm.

Publicerad av

Publicerad datum