logo

Höjd VA och renhållningstaxa från 1 januari 2024

Från 1 januari 2024 höjs avgifterna för vatten och renhållning. Den avgift som du betalar går till drift, underhåll och investeringar för att säkra ett rent dricksvatten och ett väl fungerande avlopp, och en säker och miljöanpassad hantering av avfall också i framtiden.

Höjda energipriser, drivmedelspriser och inflation påverkar kostnader för underhåll och drift av vattenverk, reningsverk, ledningar, renhållning och återvinningscentraler.

Ökade kostnader för drift och underhåll

Bakom höjningen ligger bland annat ökade kostnader för drift och underhåll, samt nödvändiga investeringar inom vatten, avlopp och renhållning och avfallshantering. Vi behöver också anpassa både VA- och avfallsverksamheten för att kunna leva upp till nya, tuffare miljökrav. För avfallsenheten innebär källsorteringen av matavfall ökade kostnader i insamling och behandling. Verksamhetens kostnader för insamling och behandling av övrigt avfall har också ökat kraftigt under de två senaste åren, främst på grund av inflation och indexjusteringar enligt avtal. Allt detta medför att kommunens VA- och renhållningstaxor behöver justeras. Prognosen är att ytterligare höjningar behöver göras kommande år, för att få balans på enhetens intäkter och utgifter.

–Vatten är vårt viktigaste livsmedel, samtidigt som det är ett av våra absolut billigaste livsmedel. En liter kommunalt dricksvatten kostar mindre än en krona. Den prisökningen vi gör är viktig för att kunna garantera rent vatten även i framtiden, säger GVA-chef Emil Florell.

VA-taxan

Från 1 januari 2024 höjs VA-taxan med 5% för mätaravgifter och förbrukningsavgifter. För en normalvilla blir skillnaden ca 400 kronor per år. För ett flerfamiljshus blir skillnaden ca 3000 kronor per år. Hagfors ligger fortfarande under medel och medianvärde för VA-avgifter jämfört med övriga värmländska kommuner.

Läs VA-taxan Pdf, 233.8 kB.

Renhållningstaxan

För att anpassa taxan till enhetens förändrade kostnader sker en höjning på cirka 5%. Kostnadsökningen fördelas på fasta avgifter och hämtningsavgifter. För ett normalabonnemang för sophämtning ökar kostnaden från 2100 kr/år till 2200 kr/år. Med denna ökning ligger avgiften för renhållning i Hagfors kommun fortfarande under medel- och medianvärde för Värmlands kommuner.

Läs Renhållningstaxan Pdf, 205.1 kB.

Information om taxorna

De nya taxorna beslutades av kommunfullmäktige 18 december 2023.

Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och avfallsanläggningarna. Vi får inte gå med vinst.

Publicerad av

Publicerad datum