logo

Kommunfullmäktige ställer in sammanträdet i januari

Kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 januari är inställt på grund av för få ärenden att behandla.

- Presidiet i kommunfullmäktige har beslutat att ställa in det planerade sammanträdet i januari. Det beror helt enkelt på att vi har för få ärende att ta beslut om. Vårt nästa sammanträde blir den 26 februari, säger Michael Kjellstrand (OR), ordförande i kommunfullmäktige.

» Kommunfullmäktige i Hagfors

Publicerad av

Publicerad datum