logo

Vårt arbete med utomhusbelysning ökar trygghet och trivsel

De fina julgirlangerna på Kyrkogatan har vi fått njuta av för andra året nu.

De senaste två åren har vi fokuserat resurser på att höja standarden på belysningen på olika platser i kommunen. Det här gäller såväl belysning längs landsväg och i bostadsområden som dekorationsbelysning som skapar trivsel och gör vår centrummiljö vackrare.

Belysning är en viktig faktor för att vi ska trivas och känna trygghet. När vi är ute på promenad, cyklar och kör bil. En upplyst gång- och cykelväg när vi ska hem från träningen, eller den stämningsfulla juldekorationen i december gör stor skillnad.

En tjänst för miljön på flera sätt

De senaste åren har vi bytt ut många gamla högtrycksnatrium- och kvicksilverarmaturer. Gamla armaturer förbrukar mer energi och är inte lika driftsäkra som de nya LED-armaturer som vi föredrar idag. Många av de nya LED-armaturerna är dessutom förberedda för framtiden med en speciell sockel (Zhaga-sockel), som gör att de går att styra med smart teknik.

Armaturerna är på flera ställen försedda med nattsänkning och andra områden är förberedda för att kunna använda tekniken framöver. Nattsänkning innebär att lampan går ner i effekt under nattens mörka timmar då färre människor rör sig ute. Vi kör nattsänkning av gatubelysningen exempelvis i bostadsområdet Sund i Hagfors, Hagforsvägen i Hagfors, Skymnäs och Bergsäng.

Värna om insekter och andra djur

Samtidigt som det är viktigt att vi har en belysning som skapar trygghet och trivsel för oss människor är en annan viktig faktor belysningens påverkan på djur och insekter. Konstgjort ljus påverkar de små djuren och ska såklart minimeras och ljusföroreningar hållas nere. Konstgjort ljus – framför allt ljus med hög andel blått ljus – lockar till sig djur, särskilt insekter och fåglar. Det kan medföra stora störningar för deras naturliga livsrytm. I möjligaste mån använder vi därför varma ljusfärger – 3000 kelvin eller lägre eftersom dessa har lägre andel blått ljus.

På dessa platser har vi uppdaterat belysningen

På en del platser är allt nytt: kabel, fundament, stolpar och armaturer. På andra ställen har vi bytt stolpar och armaturer och andra ställen endast armaturer. Allt beroende på vilket skick anläggningen hade.

Centrumbelysning

 • Ny gatubelysning på Köpmangatan. De högre stolparna på norra sidan matchar nu den belysning som fortsätter över Bågen. Södra sidan har fått trivselbelysning som matchar de gjutjärnsstolpar som finns på Kyrkogatan.
 • Ny gatubelysning längs den del av Uddeholmsvägen som går genom centrum (från Kyrkogatan och söderut)
 • Nya armaturer på vid infart till Kyrkogården från Petter Fridmans väg/Hagforsvallen
 • Ny juldekorationsbelysning i Ekshärad i form av röda hjärtan
 • Nya julgirlanger till Kyrkogatan

I bostadsområden

 • Bergsäng, bytt till nya LED-armaturer
 • Gustavsfors
 • Belysning till isbana Björnängen
 • Ängsvägen, Klockarevägen, Höökesvägen m.fl., (Ekshärad)
 • Hagforsvägen
 • Lindvägen

På landsbygd/landsväg

 • Bergsäng/Byn/Fallen/Hornnäs (del av Hornnäs och Stackerud återstår)
 • Del av Loviseberg
 • Skymnäs
 • Gustavsfors
 • Nya armaturer till Myrakorsningen

Vi har fortfarande anläggningar som har kvicksilverlampor där en del stolpar inte lyser, som behöver ses över. Detta jobbar vi vidare med.

En stor del av armaturerna på sträckan Bergsäng-Byn-Hornnäs har bytts ut. Från Hornnäs till Stackerud återstår fortfarande en del.

Rondering vår och höst

Vår och höst genomför vi en så kallad rondering. Då går vi igenom all gatubelysning för att se vilka stolpar som lyser och inte. Vi ser över de felanmälningar som kommit in och som inte blivit åtgärdade. Under dessa tider kan du lägga märke till att gatubelysningen är tänd mitt på dagen. Det är alltså för att vi ska kunna se över vilka som fungerar och vilka som eventuellt behöver fixas.

I Hagfors kommun sköts gatubelysningen av kommunen och Trafikverket. Generellt kan man säga att kommunen har hand om gatubelysningen i tätorterna och i småorterna medan Trafikverket ansvarar för belysningen som finns utmed riks- och länsvägar samt vid större korsningar där trafiksäkerheten kräver det. Det finns alltså undantag vad gäller ansvaret för belysning, du är alltid välkommen att höra av dig till oss och fråga.

Belysningen på Köpmangatan har nu samma utseende som den som fortsätter över Bågen.

Publicerad av

Publicerad datum