logo

”Vi har världens bästa jobb”

Fyra kvinnor vid ett bord med datorer framför sig.

Lärarna Annika Edvinsson, Anette Lavén Ilieva, Erica Edlund och Ylva J Säfström älskar sitt jobb. De rekommenderar fler att utbilda sig till lärare.

Erica Edlund, Anette Lavén Ilieva, Annika Edvinsson och Ylva J Säfström arbetar som lärare på F-3 på Älvstranden Bildningscentrum. De trivs verkligen med sitt jobb.
– Vi får vara med och påverka framtidens medborgare, säger Ylva J Säfström.
– Det är fantastiskt att se eleverna utvecklas och den kärlek som de delar med sig, säger Annika Edvinsson.

Kvartetten har tillsammans över 100 års erfarenhet av läraryrket. Samtliga är också förstelärare på F-3 på ÄBC. Att vara förstelärare innebär att de i sin tjänst har avsatt tid för skolutveckling såväl i grupp som enskilt. Dessutom har man ett extra lönetillägg. Förstelärare är en satsning som möjliggörs genom bidrag från staten. För att kunna bli det måste man ha arbetat som lärare i minst fem år. I Hagfors kommun ansöker man om att bli förstelärare och kan vara det i max två år. Därefter får man söka igen.

Anette Lavén Ilieva, har jobbat med barn i 37 år, till en början som fritidspedagog och därefter lärare. Hon anser att yrket har utvecklats i positiv riktning
– Tiden i samhället avspeglar sig i vårt yrke. Att vara lärare har gått från en form av eget arbete till ett lagjobb. Det är enormt positivt att vi är som ett lag och tillsammans driver skolutveckling.

Två lärare på alla lektioner

Som exempel nämner hon tvålärarsystemet som innebär att två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. Lärarna planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet.

Just när det gäller utvecklingsarbetet anser de alla fyra att Hagfors kommun ligger i framkant och är drivande.
– Skolledningen ger oss möjlighet att prova nya sätt och metoder i undervisningen. Det gör att vi utvecklas i vår profession och samtidigt blir kommunens skolverksamhet bättre, säger lärarkvartetten.

Ylva J Säfström har arbetat som lärare i 33 år. Hon kan inte tänka sig något annat jobb.
– Det är ett fantastiskt glädjefyllt och viktigt jobb. Vi får vara med och påverka framtidens medborgare.

”Kan få kramar på jobbet”

Annika Edvinsson har varit lärare i drygt 30 år.
– Lärare är man hela tiden i sinnet. Även när man inte är på jobbet. Man blir också ofta en trygg punkt i tillvaron för många barn.
Skratt och glädje är det mycket av i yrket. Hon ger ett exempel.
– Jag tror inte att det är så många andra arbetsplatser där man får en kram när man kommer till jobbet, säger hon med ett stort leende.

Sedan 15 år tillbaka har Erica Edlund varit verksam som lärare i Hagfors kommun.
– Att kunna se utvecklingen hos barnen är det som betyder mest för mig. Jag har frihet under ansvar att påverka deras grund i livet. Du blir som lärare ständigt utmanad på ett positivt sätt. Det gör att jag utvecklas inte bara som lärare utan också som människa.

Läs grundlärarprogrammet på distans

I samarbete med Karlstads universitet finns möjlighet att på distans via Hagfors Lärcentrum läsa grundlärarprogrammet för att undervisa i förskoleklass och årskurs 1-3. Denna studieform kallas campus lärcentra. Utbildningen startar i augusti 2024. Det finns möjlighet att genomföra skriftliga tentamen på lärcentrum.Där finns också akademiskt stöd i form av studiehandledning av erfarna pedagoger. Ansökan till utbildningen är öppen 15 mars till 15 april.

Om man läser utbildningen finns det möjlighet att göra praktik på hemmaplan.
– Vi tar emot praktikanter. Sedan ser vi fram emot att de kan bli våra nya kollegor, säger Annika.

Kanske funderar du på att söka till grundlärarprogrammet men vet inte om det är rätt för dig. Då kan du besöka Annika, Erica, Ylva och Anette.
– Vi tar gärna emot studiebesök. Det går också bra att kontakta oss om man vill veta mer om läraryrket.
– Vill du ha ett utvecklande och omväxlande jobb där du får jobba med människor, då ska du söka till lärarprogrammet, säger kvartetten med en mun.

Det finns ett framtida behov av att rekrytera nya lärare till grundskolan i Hagfors kommun.
– Utifrån kommande pensionsavgångar behöver vi rekrytera cirka tio nya lärare till grundskolan inom de närmaste fem åren, säger skolchef Jenny Dahlin.

Har du frågor om studier via Hagfors Lärcentrum då kan kontakta studie- och yrkesvägledare Viktoria Hedelin.

Publicerad av

Publicerad datum