logo

Nu pågår skolval till förskoleklass 2024/2025 - ansök senast den 24 mars

Barn som sitter intill en kille som läser i en bok.

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass till hösten? Då finns det möjlighet att välja skola till din sexåring. Vi gör en grundplacering av vilken skola ditt barn ska gå på. Men vi erbjuder placering vid annan skola i mån av plats. Du ansöker senast den 24 mars om skola för ditt barn via en e-tjänst.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Det innebär att förskoleklassen är obligatorisk och omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som grundskolan gällande bland annat skolval, skolplikt och skolskjuts.

Val av skola och anvisad plats

När ditt barn ska börja i förskoleklass ska du välja skola till din sexåring. Vi gör alltid en grundplacering av ditt barn på en skola utifrån de upptagningsområden som kommunen har fastställt. Enligt skollagen har du rätt att välja en annan skola än den där vi har grundplacerat ditt barn. Vi erbjuder placering vid annan skola i mån av plats. Barnen i skolans närområde har alltid företräde enligt närhetsprincipen.

I Hagfors kommun är förskoleklassen organiserad i nära samverkan med lågstadiet och fritidshemmet. Skoltiderna är samma som för årskurs 1 och 2, cirka fem timmar per dag.

Barn i förskoleklass där vårdnadshavare arbetar eller studerar har möjlighet att gå i fritidshem. Behöver ditt barn plats på fritidshem ansöker du om detta samtidigt som du ansöker om plats i förskoleklass.

Så här ansöker du

»  Ansökan om plats i förskoleklass (e-tjänst, legitimering via bank-id behövs Länk till annan webbplats.)

»  Information om barn i förskoleklass

Om du inte har möjlighet att söka via e-tjänsten kan du kontakta personalen på ditt barns förskola alternativt administratör på grundskola

Annica Thörne
Administratör grundskolan ÄBC F-9 – Sunnemo skola F-6
0563-189 45
annica.thorne@edu.hagfors.se

Amanda Forsdal
Administratör grundskolan Kyrkheden F-9 – Råda skola F-5
0563-540 704
amanda.forsdal@edu.hagfors.se

Ansökan med pappersblankett skickas till:
Hagfors kommun (ÄBC Sunnemo)
Älvstranden Bildningscentrum
683 80 Hagfors

Kyrkhedens skola (Kyrkheden Råda)
Box 24
683 60 Ekshärad

Publicerad av

Publicerad datum