logo

Företagsfrukost på Hotell Monica

För oss som jobbar med näringsliv i kommunen är det mycket givande att få sitta ner en stund och umgås med företagare. Vi inledde tordagen 4 april med en frukost på Hotell Monica tillsammans företagare från skogsnäringen.

Skogsbranschen är styrda av konjunkturen i industrin som köper virket. Priserna varierar stort. På några år har priset på massaved stigit från tvåhundra kronor till dagens pris som är trehundrafemtio kronor kubiken. Då förstår man hur svängig verklighet våra företagare har. Åkerinäringen berättade att det idag är lite orättvist beroende var man verkar. På vissa delar i länet, där vägnätet tillåter, är det lagligt att köra transporter på sjuttio ton. Här är det sextioyfyra ton som är högsta tillåtna vikt. Det bli stor skillnad i kronor in på ett år.

Vi gläds åt att skogsföretagen mår bra och de flesta verkar ha full sysselsättning och många gör stora investeringar för framtiden.

Stort tack till er företagare som kunde komma idag:

Gräs Skogsentreprenad AB Lennart Nyberg
DS Skogstransporter AB Daniel Sjöberg
Tönnets Skogsavverkningar AB Sune Jonsson
Telab Åkeri AB Torbjörn Eng
Mellanskog Skogsinspektor Robin Nääs

Vi som hade nöjet att få träffa dessa företagare idag var:

Jens Fischer kommunalråd, Lars Nyborg utvecklingschef, Fredrik Igelström näringslivsutvecklare och Peter Törnqvist, utvecklingsenheten.

Publicerad av

Publicerad datum