logo

Gatubelysningsanläggningar monteras ned

Under maj månad monteras gamla gatubelysningsanläggningar ned vid Framnäskorset, väg 239 och längs riksväg 62, i höjd med Loffstrand.

framnäs

Anläggningarna har varit nedsläckta sedan 2013 och är placerade på väg 239 respektive riksväg 62, Trafikverket är väghållare.

Enligt Hagfors kommuns riktlinjer för gatubelysning ska kommunen ha ansvaret för belysning på gator och vägar där kommunalt huvudmannaskap råder. Beslut om ombyggnad, utbyggnad eller, som i detta fall, demontering av anläggning på väg där annan än Hagfors kommun är väghållare ska fattas av Kommunstyrelsen.

Den 15 augusti 2011 beslutade Kommunstyrelsen att belysning vid Framnäskorset samt längs väg 62 (Loffstrand) skulle släckas.

Inför beslutet har frågan om övertag ställts till Trafikverket. Då sträckan inte uppfyller de kriterier som gäller för belysning längs statlig väg samt att belysningsanläggningen inte uppfyller den standard som krävs, var ett ägarbyte inte aktuellt.

En avveckling av anläggningarna planerades därför in, vilket nu ska verkställas.

Läs mer
Klicka här för att läsa Kommunstyrelsen beslut från 2011-08-15 (PDF) Pdf, 167.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att komma till Trafikverkets Vägbelysningshandbok (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du synpunkter?
Du är alltid välkommen att lämna in synpunkter via vår e-tjänst.

Gå direkt till e-tjänsten via denna länk: Lämna synpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

loffstrand

Publicerad av

Publicerad datum