logo

Gymnasieskolan övergår till distansundervisning den 7 december

Älvstranden Bildningscentrum

Från den 7 december övergår gymnasieleverna på ÄBC till distansundervisning till och med den 6 januari 2021.

Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att Sveriges gymnasieskolor ska återgå till distansundervisning. Det gäller från måndag den 7 december till och med den 6 januari 2021. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet omfattas inte. Detta är en åtgärd som har tagits för att bromsa spridningen av coronaviruset.

- Nu har regeringen beslutat att alla gymnasieskolor i Sverige ska övergå till distansundervisning från nästa vecka och resten av höstterminen. Det innebär att eleverna på Älvstrandsgymnasiet får sin undervisning som fjärrundervisning vecka 50 och 51, säger skolchef Jenny Dahlin.

Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen utifrån dessa elevers behov av stöd. I dessa verksamheter sker fortsatt närundervisning.

Vid särskilda delar av undervisningen som ej kan genomföras via fjärrundervisning kan undantag ske. Undantag kan göras för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • nationella prov
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans

Det beslut som Huvudman för Hagfors kommun tog för skolan den 23 november om att växla mellan närundervisning och fjärrundervisning för gymnasieskolan upphör tills vidare.
- Från den 7 december gäller regeringens beslut. Om inte annat beslutas på nationell nivå återgår vi till att växla mellan närundervisning och fjärrundervisning för alla årskurser från 7 januari, säger skolchef Jenny Dahlin.

» Regeringens pressmeddelande om övergång till distansundervisning Länk till annan webbplats.

» Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning Länk till annan webbplats. 

20 november
» Gymnasieskolan ska växla mellan närundervisning och fjärrundervisning

Publicerad av

Publicerad datum