logo

Förskolorna visar upp sina egna monster på biblioteken

Monster

Vecka 48 och 49 är det monsterutställning på biblioteken.

Barnen på förskolorna i Hagfors kommun har skapat sina egna monster. Vecka 48 och 49 visas monstren på biblioteken i Hagfors och Ekshärad. Utställningen ingår i ett samverkansprojekt mellan biblioteken och förskolorna i kommunen.

Bakgrunden till projektet kommer från läslovet som även kallas höstlovet. Där skapades en maskot som gick under namnet Luddmonstret. Ur det föddes idén om monstertillverkning på förskolorna.
– Vi vill ge barnen möjlighet till skapande på ett lekfullt och roligt sätt och sedan får de visa upp vad de har gjort. Barnen får skapa ett monster per avdelning på varje förskola. De yngsta barnen har fått använda material i form av sten och de lite äldre har använt garn för att skapa sina monster. Men sedan har de fått lägga till vilket material de vill utöver detta. Storlek och utformning av monstren får de bestämma själva, säger biblioteksassistent Jeanette Larsson.
– För att uppmärksamma projektet kommer alla monster att ställas ut på biblioteken i Hagfors respektive Ekshärad under två veckor.

Samtliga förskolor i Hagfors kommun deltar i projektet.

Under vecka 48 och 49 är det monsterutställning på biblioteken.
Förskolorna i Ekshärad och Bersäng ställer ut sina monster på Kyrkhedens bibliotek. Övriga förskolor i Hagfors, Råda, Sunnemo och Uddeholm visar upp sina monster på Hagfors bibliotek.

Monster

Publicerad av

Publicerad datum