logo

Ställplatser och renovering av byggnader i Hagforsparken

Grävmaskin

Arbetet med att anlägga ställplatser i Hagforsparken pågår. Under sommaren kommer även flera av byggnaderna i parken att renoveras.

Under sommaren kommer det att hända grejer i Hagforsparken. Bland annat ska det göras i ordning ställplatser för husbilar. Fler av byggnaderna i parken ska också renoveras. Bland annat ska det bli nytt tak på dansbanan. Samtliga åtgärder ska vara genomförda till slutet på augusti.

Arbete med att i iordningställa ställplatserna har påbörjats. I mitten av juli månad beräknas det vara klart och de första husbilarna kan då rulla in i parken.

Under sommaren ska det bli nytt tak på dansbanan. Den så kallade apburen ska renoveras. Även grillplatsen och kiosken i parken ska fräschas upp. Allt detta arbete ska vara klart i slutet på augusti.

Publicerad av

Publicerad datum