logo

Nytt prov visar fortsatt på förekomst av legionellabakterie

Den 8 juni fick vi provsvar på det nya prov som togs efter att legionella upptäckes vecka 22. Dessvärre visar provet fortfarande spår av bakterien. Duschutrymmen vid sporthall och badhus håller fortsatt stängda.

Efter det positiva provsvaret i förra veckan har vi sköljt ur vattensystemet. Efter det togs nytt prov. Provsvaret idag visar dock fortfarande spår av legionella.

Vi vidtar åtgärder

Provsvar från november 2022 visade också på legionellabakterier. Efter det infördes en temperaturhöjning i vattensystemet nattetid en gång i veckan till 70℃, vilket legionellabakterien inte kan överleva.

De åtgärder som vi nu vidtar nu är att ta bort de vattenledningar som leder till ett städutrymme där vi misstänker att det är svårt att få vattengenomströmning av vattnet.

–Efter många ombyggnationer av en stor byggnad som ÄBC så kan det tyvärr hända att det finns ledningar som blir utan genomströmning. Det här håller vi just nu på att se över med hjälp av en VVS-firma, säger fastighetschef Conny Meijer.

Duschutrymmen vid ÄBC och badhus håller fortsatt stängda

Tills vi fått nya provsvar som är negativa för legionella håller badhuset stängt då duscharna inte kan användas och detsamma gäller duschtrymmen i sporthallen.

Publicerad av

Publicerad datum