logo

Bevattningsförbudet fortsätter– men OK att vattna med kanna i din trädgård

Under helgen har förbrukningen gått ner och kommit ikapp något.
Läget är fortsatt ansträngt och bevattningsförbudet kommer att fortsätta gälla tillsvidare. Vi lättar på förbudet något och från och med idag 12 juni är det tillåtet att vattna med vattenkanna i trädgården

Kommunens parkenhet kommer att fortsätta hämta älvvatten för att vattna blommor och växter i våra centrummiljöer. Däremot lättar vi på förbudet och det är nu tillåtet att:

💧Vattna i din trädgård med vattenkanna eller liknande

Vi behöver fortfarande vara sparsamma med vatten och hålla förbrukningen nere. Bevattningsförbudet innebär exempelvis att det inte är tillåtet att låta vattenspridare eller bevattningssystem stå på i din trädgård, fylla upp pooler osv. Detta utgör en hög belastning.

Tack för att du hjälper till!

Publicerad av

Publicerad datum