logo

"Jag kan inte ha ett bättre sommarjobb"

Från sitt första sommarlov och totalt fem somrar var han på sommarkollot vid Åsaland. I år är Felix Sjöö, 17 år tillbaka på kollot. Nu som feriearbetare. Och han trivs lika bra som tidigare. Felix är en av sammanlagt 93 feriearbetare i Hagfors kommun sommaren 2023.

Man på bild

Felix Sjöö, har feriearbete som ledare på sommarkollot vid Åsaland. Han har själv varit där flera gånger som deltagare och trivs med sitt feriearbete.

– Det här är en av de bästa sakerna i mitt liv. Det är så kul att vara på kollo. Det är lite annorlunda från när man var här som barn. Men det är ändå lika kul. Jag kan inte ha ett bättre sommarjobb, säger Felix Sjöö.

Totalt är det 10 ungdomar som är feriearbetare på sommarkollot vid Åsaland.
De har olika arbetsuppgifter. Felix är idag en så kallad sysselsättare.
–Det betyder att jag går runt och kollar så att det fungerar på kollot.Vi har olika punkter här som exempelvis kanot, båt, fiske, fotboll, spela spel, pyssla och bad. Jag ser till att alla barn har något att göra och hjälper till där det behövs. Varje dag har vi också en speciell aktivitet som vi feriearbetare bestämmer och ansvarar för. Det kan till exempel vara pilbågsskytte, berättar Felix.

Dessutom finns personal från kulturskolan med på kollot. De erbjuder bland annat barnen möjlighet att prova på att filma.

"Betyder så mycket för barnen"

Förutom feriearbetarna finns personal från Hagfors fritidsgård på kollot. Helene Eng som är enhetschef för fritidsgårdarna har varit med och arrangerat kolloverksamheten sedan slutet av åttiotalet.
– Det enda avbrottet var 2020 då vi fick ställa in kollot med kort varsel på grund av pandemin. Det här är en verksamhet som betyder så mycket för barnen. Antalet deltagare under de tre veckorna kollot pågår är begränsat till 60 stycken. Man får ansöka till kollot och vi prioriterar barn som saknar kommunal barnomsorg. I år erbjuder vi också busstransport från Sunnemo, Råda, Ekshärad och Hagfors till och från kollot vilket har varit uppskattat, säger Helen Eng.

Personalen gör att man trivs på kollot

Personalens betydelse för att trivas på kollot är något som Felix lyfter fram.
– Som barn längtade man att få komma hit. Att bada, skjuta pilbåge och träffa personalen som gör allt för att man ska trivas här. Flera ur personalen nu var på kollot även när jag var här som barn, säger Felix med ett stort leende.

Barnen är på kollot mellan klockan 09.00–14.00 under veckorna 24, 25 och 26. Varje kollodag inleds med att feriearbetare och personalen har ett morgonmöte. När barnen kommer samlas de och får information om dagen och får sedan gå till sina olika grupper. Vid klockan 11.00 är det lunch. Därefter samlas barnen och får information om aktiviteten på eftermiddagen. Vid klockan 14.00 avslutas dagen.
– Varje fredag grillar vi till lunchen. Efteråt får barnen grilla marshmallows och vi summerar veckan som varit. Det är ett bra avslut, säger Felix.

Människor vid ett bord

Felix Sjöö tillsammans med fler av lägerdeltagarna. Frän vänster: Felix Sjöö, Ronja Hurtig, Maria Steneholm, Saga Perrone, Nellie Wiklund, Elliot Sjöö, Noel Wiklund, Ester Vikström Bergh och Sol Jonsson.

Två killar som står med en liten tjej mellan sig.

Felix Sjöö har både sin bror Elliot Sjöö och syster Ronja Hurtig med som deltagare på kollot.

Feriearbete erbjuds till ungdomar mellan 15-17 år i Hagfors kommun. Huvudregeln är att arbetstiden ska vara fyra timmar per dag/max 60 timmar under tre veckor. Normal arbetstid är dagtid, måndag till fredag, undantagsvis kan andra tider förekomma. Timlönen är 72 kronor. Ingen ersättning för obekväm arbetstid betalas ut.  Huvudsyftet med kommunens feriearbete är att ge ungdomar en värdefull möjlighet att knyta sina första kontakter med arbetslivet och med de villkor och regler som gäller.

»  Mer information om feriarbete i Hagfors kommun

Publicerad av

Publicerad datum