logo

Hagfors kommun får tidernas toppbetyg i medarbetarundersökning

Tre kvinnor på bild

Personalen i Hagfors kommun trivs verkligen på jobbet. Det visar resultatet i den årliga medarbetarundersökningen. Medelbetyget 2023 för samtliga frågor är 4,1 på en femgradig skala, vilket är det högsta resultatet någonsin. Trygghet, stabilitet och bra kollegor är en del av framgångsreceptet. Det var 85 procent av personalen som deltog i undersökningen.

- Det är glädjande att vi får ett så fint resultat. Det visar att alla de åtgärder och planer som upprättats under åren med förbättringar för arbetsmiljön har verkligen gett resultat. Extra roligt är att den fysiska arbetsmiljön förbättrats betydligt i jämförelse med tidigare mätningar, säger kommunchef Richard Bjöörn. Det är alla medarbetare och chefer tillsammans som skapar den fina arbetsmiljön, och det är deras strävan till förbättring som leder oss framåt i arbetet,
- Att jobba med ständiga förbättringar är också en förutsättning för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare, och ge bra kvalitet och god service till våra kommunmedborgare, betonar kommunchefen.

Mätning varje år sedan 2012

Att mäta upplevelsen av arbetsmiljön varje år ger en nulägesbild som möjliggör att kunna följa utvecklingen över tid. Enkäten innehåller frågor fördelade över sex block som handlar om delaktighet och påverkan, organisation och styrning, ledarskap, hälsa, arbetsbelastning, medarbetarskap och arbetsklimat. Hagfors kommun har genomfört medarbetarundersökningen sedan 2012.

Det var 85 procent av personalen i Hagfors kommun som svarade på frågorna i undersökningen 2023. Att arbetsgivaren är positiv till föräldraledighet får högst betyg, 4.71. Även frågorna om medarbetarna är stolta över det arbete de utför och att arbetet känns meningsfullt får höga betyg. Frågan om den fysiska arbetsmiljön får lägst betyg, 3.3 i undersökningen.

Vill vara en attraktiv arbetgivare

- Det är positivt att medarbetarna är stolta över det arbete de utför och att arbetet känns meningsfullt. Vi arbetar ständigt med åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare. Till exempel valde vi att höja friskvårdsbidraget under 2023, säger Felicia Weinberg, personalchef i Hagfors  kommun.

» Rapport för medarbetarbarometern 2023 Pdf, 3 MB.

Publicerad av

Publicerad datum