logo

Anpassad skola

I den anpassade skolan går personer som inte kan gå i vanlig skola. De behöver mer hjälp.

Det finns obligatorisk anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och anpassad vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå.

Obligatorisk anpassad grundskola

  • Obligatorisk anpassad grundskola är till för barn som inte kan gå i vanlig grundskola.
  • Om skolan bedömer att eleven inte klarar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa fyra ämnesområden.

Gymnasiesärskola

  • Den anpassade gymnasieskola är frivillig.
  • För att få ska du ska få börja i den anpassade gymnasieskolan måste du först ha gått i anpassad grundskola.

Anpassad vuxenutbildning

  • Du kan ha rätt att få studera på anpassad vuxenutbildning. 
  • Du måste ansöka om du vill börja på anpassad vuxenutbildning. 
  • Du ska vara 20 år eller mer.
  • Du ska bo i Sverige och klara av utbildningen på anpassad vuxenutbildning.

Sidansvarig

Senast ändrad

Har du frågor?

Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunens växel.

Be att få prata med särskole-samordnaren

Telefon växeln 0563-185 00.