logo

Fortsatt mycket hög smittspridning - men vissa åtgärder kan tas bort den 9 februari

Covid-19

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att de åtgärder som infördes i december 2021 och januari 2022 är nödvändiga i ytterligare 14 dagar. Därefter hoppas man att åtgärderna successivt från 9 februari ska kunna avvecklas.

Smittspridningen av covid-19 och virusvarianten omikron är fortsatt hög. Bedömningen är att toppen nås någon av de närmaste veckorna.

Fallen inom äldreomsorgen ökar liksom behovet av slutenvård. Även om behovet av slutenvård stiger så har det inte ökat i samma takt som smittspridningen jämfört med tidigare vågor. Samtidigt visar statistik från sjukvården att antalet allvarligt sjuka personer i behov av intensivvård inte stiger trots det kraftigt ökande antalet fall och det ökande antalet fall inom slutenvården. Det beror dels på att vaccinerna ger ett gott skydd mot svår sjukdom hos de allra flesta, dels på att omikron generellt ger mildare symtom än tidigare virusvarianter.

– Den mycket höga smittspridningen har medfört utmaningar med bemanning i sjukvården, äldreomsorgen och andra samhällsviktiga funktioner men har från årsskiftet inte inneburit en motsvarande ökning av allvarlig sjukdom och död. Åtgärderna mot smittspridningen av covid-19 ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Om vaccinationstäckningen fortsätter att öka samtidigt som påverkan på samhällsviktiga funktioner och utvecklingen av sjukligheten av covid-19 inte väsentligt förändras så bedömer jag att ett flertal av åtgärderna kan avvecklas den 9 februari.
- Det är fortsatt viktigt skydda dem som är mest sårbara för sjukdomen och att alla som har möjlighet vaccinerar sig, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Hur en eventuell avveckling av smittskyddsåtgärder ska gå till kommer Folkhälsomyndigheten att kommunicera under vecka 5.

» Den 20 januari införs nya regler för familjekarantän och testning av covid-19 (2022-01-20)

» Den 12 januari införs flera nya åtgärder mot covid-19
(2022-01-11)

» Från 23 december gäller flera nya åtgärder för att minska smittspridningen
(2021-12-22)

Publicerad av

Publicerad datum