logo

Nyhetsarkivet

 • Smittspridningen ökar - vi måste hålla avstånd

  Just nu ökar antalet bekräftade fall av covid-19 i Värmland långsamt men stadigt. Smittan sprids mest bland yngre och medelålders. Främst beror det på att människor inte håller fysisk distans. På arbetsplatser, i idrottssammanhang, privata fester och på krogen är det störst risk att bli smittad. Om du har närstående som är konstaterade smittade är det viktigt att du stannar hemma enligt reglerna för hushållskontakter.
  Läs mer
 • Polisen annonserar för att hjälpa föräldrar att säga nej till alkohol

  Happy Halloween 2020! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol.
  Läs mer
 • Nya regler för att rapportera farligt avfall

  Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Från och med den 1 november ska verksamheterna börja rapportera till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. 
  Läs mer
 • Hagfors bidrar till att stärka demokratin i Värmland

  Den 23 oktober genomfördes en unik signering i länet. Hagfors och övriga kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland skrev på Deklarationen för en stark demokrati. Det är en deklaration som har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år som har startat den nationella samlingen Vår demokrati - värd att värna varje dag.
  Läs mer
 • Nu kan aktörer och föreningar söka kompensationsstöd

  Arrangörer av kulturevenemang, aktörer som är viktiga för kulturområdet och idrottsföreningar erbjuds att söka krisstöd. Det är som kompensation för uteblivna inkomster på grund av coronapandemin. Olika former av stöd går att söka både på nationell nivå och från Region Värmland.
  Läs mer
 • Kommunstyrelsen i korthet 12 oktober

  Måndag den 12 oktober hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet på vår webbplats så snart det är justerat.
  Läs mer
 • Kommunchef Jan Lilja lämnar Hagfors kommun

  Kommunledningsutskottet (KLU) i Hagfors kommun har den 9 oktober beslutat att avsluta anställningen för kommunchef Jan Lilja. Personalchef Richard Bjöörn går in som tillförordnad kommunchef från den 9 oktober. Rekryteringsprocessen för ny kommunchef påbörjas nu.
  Läs mer
 • Släpkärra till salu

  Vi säljer en släpkärra av märket Fobo. Axeln är trasig och behöver lagas och det är punktering på ett av däcken. Släpet har använts av Räddningstjänsten.
  Läs mer
 • Kulturrådet uppmärksammar Hagfors bibliotek

  Kulturrådet uppmärksammar de insatser Hagfors bibliotek har gjort genom bidrag från Stärkta bibliotek.
  Läs mer
 • Kopparnätet stängs ner i delar av Hagfors kommun 2021

  En snabb och säker uppkoppling är en förutsättning för att digitaliseringen ska fortsätta. Därför genomför Telia en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Kopparnätet stängs ner i delar av Hagfors kommun den 30 september 2021.
  Läs mer
 • Jag har haft covid-19...

  Linda 45 år. Bor med sin familj i Råda. På fritiden tar hon hand om familjens hästar, hundar och katter. Och såklart umgås med mannen, dottern och sonen. Linda har också haft covid 19. Detta är hennes historia.

  Läs mer
 • Trafiksäkerheten på Hagforsvägen förbättras

  De senaste åren har vi förbättrat mycket av trafikmiljön i kommunen, och nu jobbar vi vidare med nästa projekt. Hagforsvägen i centrala Hagfors är i dåligt skick, gatan är trång och det finns ingen säker gång- och cykelväg. Den används flitigt som skolväg till ÄBC och nu inleder vi arbetet med att skapa en säkrare och smidigare väg för gång- och cykeltrafikanter.
  Läs mer