logo

Nyhetsarkivet

 • Vattenläcka som berör Björkbacken, Uddeholm

  En vattenläcka har upptäcks i Uddeholm och berör bostadsområdet Björkbacken.
  Läs mer
 • Polisen beslutar om anvisade gränsövergångar från Norge till Värmland och Dalarna

  Polisregion Bergslagen anvisar trafikanter till fyra utvalda gränsövergångar för resa in i Sverige från Norge.
  Läs mer
 • Dags att ansöka om resebidrag för höstterminen 2020

  Den 26 februari 2021 är sista dagen för att ansöka om resebidraget för höstterminen 2020. Bor du i Hagfors och pendlat till eftergymnasiala studier på annan ort i Värmland då kan du ansöka om resebidrag från kommunen. Vi beviljar resebidrag per termin och du söker när terminen är avslutad.
  Läs mer
 • Vårdpersonal vaccineras mot covid-19 och snart går vi in i fas 2

  Vaccineringen mot covid-19 fortsätter gå planenligt i Hagfors kommun. Den första fasen är inne på upploppet. Vård- och omsorgstagare på äldreboenden får sin andra dos vaccin under vecka 4. De som har hemtjänst har fått sin första dos vaccin. Dessutom har närmare 400 personal inom individ- och omsorg blivit vaccinerad en första gång. I mitten på februari startar fas 2 av vaccineringen.
  Läs mer
 • Hagfors Airport säljer två lastbilar och en sandspridare

  Hagfors Airport säljer nu två äldre lastbilar, varav en med plogblad, samt en sandsspridare.
  Läs mer
 • Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge

  Folkhälsomyndigheten förtydligade måndag den 25 januari att den som bor med arbetspendlare kan leva och arbeta som tidigare, det gäller även vård- och omsorgspersonal.
  – Det känns bra att vi kunde få ett snabbt besked, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Värmland.

  Läs mer
 • Ta klivet ut i friluftslivet!

  Under hela 2021 leder Svenskt Friluftsliv tillsammans med Naturvårdsverket projektet Luften är fri. Inom projektet startar nu Friluftslivets år som sätter fokus på friluftsliv under årets alla 12 månader. Målet är att få fler människor att ta del av de fördelar som friluftslivet ger!
  Läs mer
 • Åter möjligt att hyra idrottshallar - för aktiviteter för barn födda 2005 och senare

  Lokaler och anläggningar bör hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Det är en av de nya rekommendationerna som regeringen meddelade 21 januari. Hagfors kommun kommer att åter hyra ut idrottshallar och anläggningar, både utomhus och inomhus, till föreningar för aktiviteter för barn födda 2005 och senare. Även kulturskolan och fritidsgårdar i kommunen ska ha verksamhet i gång för samma målgrupp. Detta gäller från och med 25 januari.
  Läs mer
 • Gymnasieelever kombinerar närundervisning och fjärrundervisning från 25 januari

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade den 21 januari om förlängning av de nationella restriktionerna samt nya rekommendationer. Det betyder bland annat att gymnasieskolan övergår från 25 januari till att kombinera fjärrundervisning med närundervisning. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen har fortsatt endast närundervisning. Årskurs 7-9 fortsätter att kombinera fjärrundervisning med närundervisning under perioden 25 januari-5 februari.
  Läs mer
 • Enkät gav miljö- och bygg värdefulla synpunkter

  Det är enkelt att komma i kontakt med kommunens miljöavdelning och få hjälp. Det visar svaren i en enkät som skickades ut till alla som varit i kontakt med avdelningen under 2020. Av de 132 personer som fick enkäten var det 38 procent som svarade. Trots den låga svarsfrekvens är miljö- och byggchefen nöjd med resultatet.
  Läs mer
 • Vaccineringen mot covid-19 fortsätter och planeringen för kommande faser är igång

  Vaccineringen mot covid-19 är igång i den första fasen. I den andra fasen kommer det att bli aktuellt med tidsbokning för de som rekommenderas vaccinering, främst personer 70 år eller äldre. I Hagfors kommun är man klar med första delen av vaccineringen på boendena och håller på med vård- och omsorgstagare som har hemtjänst. Vecka 3 börjar vaccineringen av personal.
  Läs mer
 • Vattenläckan i Råda är lagad

  Vid 18 tiden söndag 17 januari kunde vi laga den läcka som uppstått i Råda. De boende ska ha vatten tillbaka i kranen.
  Läs mer
 • Personalen gillar att jobba i Hagfors kommun

  Resultatet från medarbetarundersökningen 2020 är det bästa sedan kommunen 2012 började mäta upplevelsen av arbetsmiljön. Samtliga medelvärden i undersökningen innebär betyget 4,0 på en femgradig skala. Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet är den enskilda fråga som får högst betyg, 4,7. Det är 89 procent av personalen i Hagfors kommun som deltagit i undersökningen.
  Läs mer
 • Kommunstyrelsen i korthet 11 januari

  Måndag den 11 januari hade kommunstyrelsen årets första sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från mötet så snart det är justerat.
  Läs mer
 • Fjärrundervisning för årskurs 7-9 vecka 2 och 3

  När vårterminen 2021 börjar vecka 2 kommer årskurs 7-9 i Hagfors kommun att kombinera närundervisning med fjärrundervisning. Detta gäller till och med den 22 januari 2021.
  Läs mer
 • Fjärrundervisning för gymnasieskolan från 11 januari - eleverna erbjuds matlådor

  Måndag den 11 januari startar vårterminen 2021. De nationella gymnasieprogram och vuxenutbildningen fortsätter med fjärrundervisning till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte. De elever som har fjärrundervisning erbjuda att hämta matlådor.
  Läs mer
 • Anna, 94 år först att vaccineras i Hagfors kommun

  På tisdagsförmiddagen startade vaccineringen i Hagfors kommun mot covid-19. Anna Emilsson, 94 år boende på Bellmansgården var först ut att bli vaccinerad.
  Läs mer