logo

Nyhetsarkivet

  • Gallring på gång i Råda

    Idag fredag 27 november kommer vi påbörja en gallring i Råda (Råda 1:174), strax norr om samhället. Det är Skogssällskapet som utför gallringen.
    Läs mer
  • Vattenledningsarbete kan påverka trycket i centrala Ekshärad

    Natten mellan torsdag och fredag i vecka 49 (3­ ‑ 4 december) kommer vi utföra ett arbete på ledningar längs Torsbyvägen. Detta kan komma att påverka trycket i kranen för en del hushåll i centrala delarna av Ekshärad. Vi bedömer att arbetet kommer kunna utföras mellan kl. 22.00 och 07.00.
    Läs mer
  • Lokal upphandling är framtidens melodi

    Hagfors kommun har deltagit i ett Leaderprojekt med fokus på lokal grön upphandling. Projektet har pågått i nästan två år och avslutades i november 2020. Under projekttiden har bland annat filmer producerats och seminarier arrangerats. Syftet har varit att beskriva hur man ska göra för att stärka processerna för närodling och öka möjligheterna för kommuner att upphandla lokala produkter.
    Läs mer
  • Hagfors kommun byter växelsystem

    Onsdag den 25 november får kommunen ett nytt växelsystem. Det betyder att vi går över till en så kallad molnväxel hos Telia. Alla telefonnummer kommer att vara samma som tidigare och växelnumret är fortsatt 0563-185 00. Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att alla fasta telefoner i kommunen försvinner och ersätts av mobiltelefoner.
    Läs mer
  • Länsstyrelsen inför en maxgräns om åtta personer för sittande publik

    Länsstyrelsen Värmland har den 23 november 2020, fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik med fler än åtta deltagare. Beslutet gäller från och med den 24 november 2020 och tills vidare.
    Läs mer
  • Vattnet tillbaka på Hagforsvägen

    Vattnet är nu tillbaka för dig som bor på Hagforsvägen.
    Läs mer
  • Undvik fysiska besök hos kommunen

    Vi ser helst att man undviker fysiska oanmälda besök som inte är nödvändiga till våra verksamheter och de kommunala bolagen. Vi rekommenderar att när det är möjligt kontakta oss via telefon eller mail och boka digitala möten.
    Läs mer
  • Avstå helst besök på Bellmansgården

    Vi vill uppmana anhöriga att om möjligt avstå besök på Bellmansgården i Ekshärad. Detta för att en person med anknytning till äldreboendet har testat positivt för covid-19. Om besök sker ska det förbokas, man ska vara symtomfri, använda skyddsutrustning och följa de lokala allmänna råd som gäller i Värmland.
    Läs mer
  • Gymnasieskolan ska växla mellan närundervisning och fjärrundervisning

    Från den 23 november ska gymnasieskolan i Hagfors växla mellan närundervisning och fjärrundervisning. Det görs för att minska trängsel i skolan och bidra till minskad smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller till den 28 februari 2021. Det kan ändras om fler anpassningar behöver göras utifrån nya rekommendationer från myndigheterna.
    Läs mer
  • Konstaterat fall av covid-19 på Bellmansgården

    En person med anknytning till äldreboendet Bellmansgården i Ekshärad har testats positivt för covid-19. Berörda personer är informerade.
    Läs mer
  • Personal inom individ och omsorg erbjuds influensavaccin

    Hagfors kommun har beslutat att personal som har vårdnära kontakter ska erbjudas kostnadsfri influensavaccination. De som tackar ja till erbjudandet om influensavaccin vaccineras under november. Det görs främst för att skydda vård- och omsorgstagare men också personal.
    Läs mer
  • Kommunstyrelsen i korthet 16 november

    Måndag den 16 november hade kommunstyrelsen ett digitalt sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet på vår webbplats så snart det är justerat.
    Läs mer
  • Nu gäller lokala allmänna råd i Värmland

    Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Värmlands län. Därför beslutade Folkhälsomyndigheten den 12 november att införa lokala allmänna råd som ska minska spridningen av covid-19 i Värmland. Dessa gäller till och med den 10 december 2020 men kan förlängas. Nu är det viktigt att vi tar ett ökat individuellt ansvar och följer de allmänna råden för att motverka smittspridningen.
    Läs mer
  • Ett träd ska fällas – påverkar gång­­- och cykelvägen bakom kyrkan tillfälligt

    På onsdag 11 nov mellan kl. 08.00-12.00 kommer Hagfors Pastorat att behöva fälla ett träd på sin mark vilket kommer påverka framkomligheten på gång- och cykelvägen som leder bakom kyrkan mot järnverksområdet en kortare stund.
    Läs mer
  • Butiker har bra rutiner för att sälja folköl

    Varje år gör Hagfors kommun kontrollköp hos butiker som har tillstånd att sälja folköl, tobak och receptfria läkemedel. Det innebär att en 18-årig person, som ser ut som minderårig och utan att legitimera sig, försöker köpa någon av produkterna. I år var kontrollen särskilt inriktad på folköl. Och butikerna i kommunen sköter sig bra.
    Läs mer
  • Mindre asfaltarbeten på flera ställen i Hagfors

    Skanska jobbar just nu på flera ställen i Hagfors med att återställa fiberschakt. Det innebär att de gräver upp den gamla asfalten i det tidigare schaktet och lägger nytt. Därför kan det just nu vara höga asfaltkanter och det är bra om du är uppmärksam på detta när du kör i ditt kvarter
    Läs mer
  • Omledning av trafik när bygget av KHF Uvå Strand startar

    Vecka 47 kommer kooperativa hyresrättsföreningen Uvå strand tillsammans med Elms och Riksbyggen påbörja bygget av det nya trygghetsboendet. Det påverkar trafiksituationen på Gärdet och vägen till och från Älvstranden Bildningscentrums södra avlämning/upphämtningsplats.
    Läs mer
  • Hagfors bibliotek firar 10 år med jubileum och bokfestival

    Hagfors bibliotek har 2020 funnits tio år i sina lokaler i Älvstranden bildningscentrum. Nu ska det firas med med en jubileumsvecka 9 till 14 november med flera programkvällar och aktiviteter. Veckan avslutas med Värmlands bokfestival.
    Läs mer
  • Nya tider för att boka besök på Bellmansgården

    Från den 4 november gäller nya telefontider och ett nytt nummer för att boka besök på Bellmansgården. Du ringer 0730-55 87 17 måndag-fredag, klockan 10.00-13.00 för att boka besök.
    Läs mer
  • Höga vattenflöden i Klarälven och Uvån

    SMHI nu gått ut med en klass 1 varning för höga flöden i Klarälven och i Uvåns vattensystem. Detta på grund av rikligt med nederbörd den senaste tiden.
    Läs mer
  • Publikgräns på 50 personer blir kvar i Värmland

    Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Värmlands län till och med den 30 november. Det har Länsstyrelsen Värmland beslutat. Bakgrunden till beslutet är den ökade smittspridningen av Covid-19 i länet.
    Läs mer
  • Konstaterat fall av covid-19 på ÄBC

    En person med anknytning till Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors har testats positivt för covid-19. Beskedet om det bekräftade fallet kom under Allhelgonahelgen. Hen har troligtvis inte blivit smittad inom barn- och bildnings verksamheter. Hen är satt i karantän.
    Läs mer