logo

Nyhetsarkivet

 • Vecka 1 startar vaccineringen i Hagfors kommun
  mot covid-19


  Den 27 december 2020 började vaccineringen i Sverige mot covid-19. Alla landets regioner har nu fått leveranser av vaccindoser. I Hagfors kommun startar vaccineringen under vecka 1. Först är vård- och omsorgstagare på kommunens särskilda boenden.
  Läs mer
 • God jul och gott nytt år!

  Hagfors kommun önskar god jul och gott nytt år!
  - Jag hoppas ni alla trots de omständigheter som råder kan få en så bra jul och smittfri start på det nya året som möjligt. Håll i, håll ut och håll avstånd även fortsatt.
  Jens Fischer, kommunstyrelsens ordförande

  Läs mer
 • Tillfälliga regler för serveringstillstånd från 24 december

  Från och med den 24 december gäller förbud mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00. Förbudet gäller till och med den 15 januari. Det innebär att restauranger får sälja alkohol fram till klockan 20.00. Därefter ska restaurangen utrymmas inom en halvtimme, alla gäster ska ha lämnat restaurangen klockan 20.30.
  Läs mer
 • Nya lokala åtgärder för att bromsa smittspridningen

  Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare nationella restriktioner. Utifrån det har Hagfors kommun beslutat stänga biblioteken för besök, stoppa uthyrning av idrottshallar och förlänga stängningen av fritidsgårdarnas ordinarie verksamhet. Dessutom ska de nationella gymnasieprogrammen i Hagfors fortsätta med fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte. Samtliga åtgärder gäller till den 24 januari.
  Läs mer
 • Öppettider och information inför jul och nyår

  Under perioden vecka 52 till vecka 1 är det förändringar i flera av våra verksamheter. Här hittar du information om förändringar i öppettider, sophämtning och åtgärder på grund av coronapandemin.

  God jul och gott nytt år önskar Hagfors kommun!

  Läs mer
 • Besöksförbud på våra äldreboenden från 23 december

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett tillfälligt lokalt besöksförbud på alla äldreboendena i Hagfors kommun. Detta är en åtgärd för att förhindra spridning av covid-19. Besöksförbudet gäller under perioden 23 december 2020 till och med 12 januari 2021. Undantag från förbudet görs om en boende har palliativ vård i livets slut.
  Läs mer
 • Nu är det stopp för uthyrning av idrottshallar

  Hagfors kommun stoppar all uthyrning av idrottshallar/anläggningar och ishall till aktiviteter för alla - oavsett ålder. Beslutet gäller från och med den 21 december till och med den 24 januari.
  Läs mer
 • Avstå att besöka våra äldreboenden

  Vi vädjar till närstående att tillsvidare helst avstå och besöka våra äldreboende i Hagfors kommun. Vi har ett stort antal bekräftade fall av covid-19 på Häggården i Råda och Lillåsen i Hagfors. Vi arbetar nu med åtgärder för att säkerställa vård- och omsorgsinsatser samt begränsa smittspridningen. Hagfors kommun har också gjort en hemställan till Folkhälsomyndigheten om ett tillfälligt lokalt besöksförbud på äldreboendena.
  Läs mer
 • Ändrad hämtningsvecka för hushållsavfall 2021 ­– jämn vecka blir ojämn

  När vi går in i 2021 kommer det ske en ändring gällande hämtningsveckor för ditt avfall. Du som har haft hämtning jämna veckor får nu ditt sopkärl hämtat på ojämna veckonummer, och tvärtom.
  Läs mer
 • Ökad samhällsspridning i Hagfors kommun - allvarligt läge på två äldreboenden

  Den ökade samhällsspridningen av covid-19 påverkar den kommunala verksamheten i Hagfors. På äldreboendena Häggården och Lillåsen är situationen väldigt ansträngd. Tillsammans på de båda boendena är ett stort antal medarbetare och boende sjuka. En hemställan om ett lokalt tillfälligt besöksförbud har lämnats in.
  Läs mer
 • Fritidsgårdarna stänger ordinarie verksamhet

  Fritidsgårdarna i Hagfors kommun stänger sin ordinarie verksamhet den 17 december till och med den 10 januari 2021. Det görs efter rekommendation från Smittskydd Värmland för att minska smittspridningen.
  Läs mer
 • Förändringar 2021 för barn 3-5 år i allmän förskola och förskoleverksamhet

  Från den 1 januari 2021 övergår allmän förskola som är avgiftsfri till fasta tider och dagar 15 timmar per vecka, totalt 525 timmar per år och man följer grundskolans läsårstider. Alternativet är förskole-verksamhet, där barnet går på ett schema och platsen är inte styrd till grundskolans läsårstider och avgift betalas 12 månader per år.
  Läs mer
 • Fjärrundervisning för årskurs 7-9 resten av terminen

  Sedan tidigare har Hagfors kommun beslutat att högstadieelever på prov ska testa fjärrundervisning höstterminens sista dag. Men nu blir det fjärrundervisning både 17 och 18 december för årskurs 7-9. Beslutet togs på onsdagen av kommunstyrelsens ordförande efter rekommendation från Smittskydd Värmland.
  Läs mer
 • Fortsatt begränsad uthyrning av idrottshallar

  Utifrån de nya skärpta allmänna råden får åter de som är födda 2004 och tidigare utöva fysisk aktivitet och träning. Hagfors kommun väljer ändå fortsatt att inte hyra ut idrottshallar/anläggningar och ishall till aktiviteter för de födda 2004 eller äldre. Detta gäller till och med den 10 januari och beror på den ökade smittspridningen i kommun.
  Läs mer
 • Årskurs 7-9 provar fjärrundervisning - en dag

  Eleverna på högstadiet i Ekshärad och i Hagfors kommer att få testa fjärrundervisning. Men bara för en dag. Sista dagen på höstterminen 2020 den 18 december ska man prova undervisningsformen. För att vara beredd om det blir aktuellt i framtiden.
  Läs mer
 • Nu gäller nya skärpta nationella råd

  Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.
  Läs mer
 • 14 december kommer sms om covid-19

  Måndagen den 14 december skickas ett sms till alla mobiltelefonabonnenter i Sverige. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet.
  Läs mer
 • Projekt för radonmätning har gett resultat

  År 2013 startade miljö- och byggavdelningen ett projekt i syfte att sänka radonhalten i flerbostadshus. Alla ägare till flerbostadshus i kommunen har utfört radonmätning i sina bostäder. Projektet avslutas formellt 2020. Men arbetet med att radonvärdena ska komma under 200 fortsätter.
  Läs mer
 • Vuxenutbildningen övergår till distansundervisning

  Sedan den 7 december bedrivs all undervisning för gymnasieprogrammen på distans resten av höstterminen 2020. Nu övergår även vuxenutbildningen i Hagfors tillfälligt till distansundervisning fullt ut. Det gäller från den 14 december till och med 22 december. Därefter återgår vuxenutbildningen till ordinarie planering.
  Läs mer
 • Ökad smittspridning - Hagfors kommun går upp i stabsläge

  Smittspridningen av covid-19 ökar i hela samhället. Antalet bekräftade fall i Hagfors kommun stiger i större takt än tidigare. För att öka beredskapen är Hagfors kommun från den 8 december i stabsläge.
  Läs mer
 • Valter Berg tilldelas kommunens kulturstipendium 2020

  Vid kommunstyrelsen sammanträde den 7 december delades Hagfors kommuns kulturstipendium 2020 ut. Årets stipendiat är Valter Berg. En välkänd profil i Gustavsfors som har varit drivande i bevarandet av biblioteket på orten han här också redaktör för tidningen Gustavabygden.
  Läs mer
 • Kommunstyrelsen i korthet 7 december

  Måndag den 7 december hade kommunstyrelsen digitalt årets sista sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet på vår webbplats så snart det är justerat.
  Läs mer
 • Kommunanställda får presentkort i julklapp

  Kommunledningsutskottet i Hagfors är överens om att alla anställda i Hagfors kommun ska få en julgåva. Det är i form av ett presentkort i Hela Hagfors till ett värde av 500 kronor.
  Läs mer
 • Gymnasieskolan övergår till distansundervisning den 7 december

  Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att Sveriges gymnasieskolor ska återgå till distansundervisning. Det gäller från måndag den 7 december till och med den 6 januari 2021. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet omfattas inte. Detta är en åtgärd som har tagits för att bromsa spridningen av coronaviruset.
  Läs mer
 • Bekräftade fall av covid-19 på Häggården och Lillåsen

  Personer med anknytning till äldreboendet Häggården i Råda och äldreboendet Lillåsen i Hagfors har testats positivt för covid-19. Berörda personer är informerade.
  Läs mer
 • Även symtomfria yngre barn och elever bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

  Från 1 december bör även symtomfria yngre barn i förskola och elever i grundskola som bor tillsammans med någon som har covid-19 att stanna hemma. Precis som elever i gymnasieskolan sedan tidigare rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten ändrar på rekommendationerna för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.
  Läs mer